Harremana eta informazioa biltzea Inprimatu

Erabili webgune honetan harremanetarako dauden helbideak ziurtatze prozesuari buruzko edozein zalantza argitzeko, edo Oihan Kudeaketa Iraunkorreko printzipioak, irizpideak edo adierazleak betetzeari buruzko edozein iradokizun, ohar edo iritzi biltzeko, sistematako edozeinen bidez.

Parke naturalaren mendiak ziurtatuta dauden egiaztapen-sistemaren gaineko informazio gehiagotarako:

Departamento de Desarrollo Rural, Meido Ambiente y Administración Local
Dirección del Servicio de Montes
 C/ González tablas nº 9,
31005 Pamplona