Erabilpen eta kudeaketarako plana Inprimatu

Ehiza jarduerak ehiza barruti bakoitzari dagokion Ehiza Antolatzeko Planean erregulatuko dira.

Zuhaiztien kudeaketarako mendiaren iraupena hartuko da bakarrik kontuan, eta ez dute lehentasunik izanen izaera ekonomikoko arrazoiek zuhaiztiaren formula nagusia, egurra zenbat urterekin, nola eta non bota eta abar zehazterakoan.

Natur Erreserba osatzen duten kantonamenduak, kantonamendu taldeak edo zatiak kontuan hartuko dira basoaren gaineko Antolamendu Proiektuan, Antolamenduaren Berrikuspenean edo Kudeaketaren Plan Teknikoan, kontserbatzeko helburuarekin, beti ere. Dagokion Plan Berezian zehaztuko dira zuhaiztietan egin beharreko kasuan kasuko oihan jarduketak, aipatu irizpideekin bat etorriz.

Egur probetxamendurako eta abereak bazkatzeko baimenak eman ahalko dira, Natur Erreserba kontserbatzeko helburuak oztopatzen ez badira.
Debekaturik daude kirol jarduerak eta bereziki eskalada eta erreka-arroetako jaitsierak.
Irakaskuntzako jardueretan dauden sarbideetatik kanpoko aldeak saihestuko dira.
Habitatak zaindu eta kudeatzeko plana
Fauna eta flora aztertuko da eta landaredi eta erabilerak baloratuko dira Natura 2000 sarearen eta Nafarroako korridore biologikoen barnean sartzeari dagokionez.

Dauden ekosistemen egituren bilakaera eta funtzionamendua aztertuko dira, harkaitzetako hegazti babestuen zentsua eginen da eta Natur Erreserba honetaz ugatzak (Gypaëtus barbatus) egiten duen erabileraren jarraipena. Ikerketa jarduera guztiak espezie hori Nafarroan Ugaltzeko Plangintzaren barrenean eginen dira.
Erreserbaren kudeaketarekin loturiko aldian aldiko jarraipen eta azterketa hauek eginen dira:
-Bertako ekosistementzat bereziki interesgarria den florari buruzkoak.